02-04-2020

.

Beste leden,

COVID-19 ….. iedereen kent dit woord ondertussen maar al te goed. Een pandemie die heel de wereld in haar greep houdt. Ook voor ons, Belgen, heeft dit virus geen uitzondering gemaakt. De overheid heeft ons bijzonder zware maatregelen opgelegd die wij allen moeten opvolgen om de opgang van dit virus te stoppen. De “BLIJF IN UW KOT” slogan is ons allemaal zeer bekend. Momenteel zijn de maatregelen verlengd en niemand weet met zekerheid hoelang dit nog gaat duren. Deze uitzonderlijke maatregelen treffen ons allemaal ….. in ons privé leven, op ons werk en natuurlijk ook in onze ontspanning. Ook het verenigingsleven is zwaar getroffen.

De KMSH en de VdA hebben momenteel alle activiteiten van hondenverenigingen verboden, geen shows, wedstrijden, vergaderingen, trainingen, enz.

Daarom heeft het bestuur van de Leonberger Club Belgium besloten om alle activiteiten te annuleren tot 30 juni.

De selectie en jonge hondendag die gepland staat voor 7 juni wordt geannuleerd. Ook alle wandelingen worden de komende maanden geannuleerd.

De algemene ledenvergadering die gepland staat op 9 mei wordt uitgesteld. In de statuten van onze club staat dat deze vergadering moet doorgaan vóór 1 juni maar door deze uitzonderlijke maatregelen die opgelegd zijn aan de bevolking, is de kans klein dat deze vergadering op deze dag zal mogen plaatsvinden. Deze informatie werd ons toegestuurd en bevestigd door VSDC vzw, een dienst die vzw’s bijstaat op juridisch vlak en waar wij lid van zijn. Van zodra de maatregelen van de overheid worden versoepeld of opgeheven, gaan we zo vlug mogelijk een nieuwe datum bekendmaken zodat we conform de statuten de vergadering kunnen laten plaatsvinden. De agenda van de ALV die in het magazine 2020/1 werd gepubliceerd, blijft behouden.

Het bestuur van de Leonberger Club Belgium hoopt, samen met jullie, dat deze situatie die momenteel België, Europa, ons kleine planeetje in het immense universum treft, zo vlug mogelijk een voetnoot wordt in de geschiedenisboeken.

Verzorg jullie en zorg voor jullie naasten en laat ons hopen dat we elkaar kunnen begroeten in september op onze 40e clubshow en op de wandelingen die hervat worden nà de corona crisis.

 

Voor het bestuur

Ivan

---------------

 

KMSH : Newsletter 07

Beste fokkers,
Beste leden van de KMSH,
Beste hondenliefhebbers,

Wij hopen dat iedereen gezond is en wensen u nog enkele inlichtingen te geven die gelden in deze speciale tijden. Wij verwachten begin van de week de officiële teksten van het federaal niveau betreffende de mogelijke aflevering van pups door de fokkers aan de nieuwe eigenaren. We herinneren uw aan het feit dat er tot nog toe geen mogelijkheid bestond om de pups ter plaatse te komen kiezen: dat moet via foto’s, video’s of videoconferentie of telefoon geschieden.

Hieronder dus enkele vragen en antwoorden uit officiële federale bron.

Tot en met 19 april tenminste :

• Mijn hond of kat is ziek, kan ik nog bij de dierenarts terecht ?
Ja, de gezondheid van je huisdier verliezen we niet uit het oog.

• Mag ik gaan wandelen of joggen ?
Ja, een luchtje scheppen is toegelaten. Je mag dit enkel doen met mensen van je gezin die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in). Je moet hierbij de sociale afstand met de vriend(in) respecteren.

U mag natuurlijk met uw hond buiten om hem naar wc te laten gaan en enkele stappen doen.
Wees voorzichtig de hond niet naar andere mensen nog honden te laten treden.

• Blijven dierenasielen open?
Dierenasielen
zijn gesloten. Bezoek is niet toegestaan. Adoptie en afstaan van dieren kan wel en enkel op afspraak en met respect van de sociale afstand. De opvang en essentiële verzorging van de dieren is cruciaal en dus toegelaten. Ook vrijwilligers mogen hieraan bijdragen.

• Mogen dierenhotels openblijven?
Dierenhotels
zijn open maar enkel voor mensen die nood hebben aan een essentiële opvang van het dier (bijvoorbeeld: overlijden van een dicht familielid, opname in het ziekenhuis, …).

• Mogen dierencrematoria openblijven?
Ja, enkel op afspraak en met respect voor de sociale afstand.

• Zijn dierenkapsalons open?
Nee, dierenkapsalons zijn gesloten.

• Welke winkels blijven open ?
Alle winkels zijn gesloten, behalve:

• Mag ik nog naar het buitenland?
Reisadviezen zijn de bevoegdheid van Buitenlandse Zaken. Op dit moment worden alle niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden. Raadpleeg de website:
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn

De volgende redenen worden met name beschouwd als essentiële redenen om te reizen naar het buitenland:

Het is niet nodig om een schriftelijk document te hebben dat de reden van de reis rechtvaardigt. Het is echter wel aangeraden.
Je moet de richtlijnen van het land in kwestie opvolgen.
Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02/501.4000 of
https://travellersonline.diplomatie.be/.

• Hoe verspreidt het coronavirus zich ?
Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt. Het risico op besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.

Moest uw hond zich hebben laten tasten door geïnfecteerde mensen of mensen die u niet kent is het misschien noodzakelijk na de promenade uw hond thuis te wassen. Probeer zo min mogelijk Uw aangezicht en deze van Uw huisgenoten te laten likken door Uw hond.

Wij herhalen dat het belangrijk is om regelmatig de handen te wassen, na contact met oppervlaktes die door veel mensen aangeraakt zijn, en na het terug thuiskomen van de wandeling met Uw hond.

• Kunnen huisdieren de mens besmetten als ze met besmette personen in contact zijn geweest?
Het risico op een Covid-19-infectie door contact met huisdieren wordt momenteel als verwaarloosbaar beoordeeld, aangezien Covid-19 voornamelijk wordt overgedragen door nauw contact tussen mensen. Hoewel het vermoeden bestaat dat Covid-19 oorspronkelijk uit de wilde fauna kwam en zich sindsdien heeft aangepast aan de mens (“gehumaniseerd” virus), zijn er tot op heden geen gegevens die erop wijzen dat huisdieren een risico vormen voor de mens door de overdracht van Covid-19.

De klassieke regels van de hygiëne (vermijd nauw contact met uw dier, vooral als u ziek bent, was uw handen na het aanraken van een dier) zijn daarom nogmaals aan te bevelen als u in contact komt met dieren die het virus gedurende korte perioden kunnen dragen als gevolg van een omgevingsbesmetting.

Beste fokkers en leden van de KMSH, wij stellen alles in het werk om U alle onnodige ongerustheden te sparen De overheid heeft het goed begrepen. Wees voorzichtig en blijf erin geloven.

Voor het welzijn van iedereen.

Thierry Vercauter
Secretaris generaal


 

 

https://mcusercontent.com/3e2f04d662219ee2b426cd058/images/ac79260b-f3b8-430e-a112-199f6e9096f0.png