TANDENKAART

 

De tandenkaart is aan te vragen bij het secretariaat

e-mail : secretariaat@leonbergerclub.be

 

Leden LCB : gratis

Niet leden : 5 -- te betalen op rekening LCB : nr.: BE89 0018 2137 7585